17 juli, 2020

Vårddata

Vi samlar in vad Sveriges patienter ser som hinder i sitt tillfrisknande eller i sitt mål att må bättre.

Det kan gälla själva vården, egenvården, vårdprodukter (läkemedel, hjälpmedel), vårdtjänster, de sociala försäkringar med mera.

Vi har Sveriges största databas med allt som rör patienter som ger en bild av hur Sveriges patienter upplever vård och vårdprodukter just nu.

Av oss kan du få veta:

  • Vilka behov patienter har i dagsläget och framåt
  • Vilka vårdskador som förekommer
    m.m.

Om du vill ha en aktuell bild över just din verksamhet, din vårdprodukt eller vill prova nya vårdprodukter på vårdmarknaden? Vi hjälper dig.

Kontakta oss idag! Tel. 070-288 80 54.