Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

sjukvårdspolitik

Alla partier verkar överens om att det finns mycket man kan göra för att svensk sjukvård ska bli bättre. Men hur speglar deras vallöften gentemot verkligheten för svenska patienter? Patienthuset ställde fem frågor till de sjukvårdspolitiska ansvariga för de största partierna. Se vad de svarar under respektive partilogga nedan.

De sjukvårdspolitiska talespersonerna

Centern logga 150x 150x63 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Anders W Jonsson C 201x300 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD logga 150x150 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Acko Anckarberg KD 200x300 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson KD

 

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

 

Anna Starbrink L - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Anna Starbrink, Sjukvårdspolitisk talesperson, L

 

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Anders Åkesson MP - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Anders Åkesson,
Sjukvårdspolitisk talesperson, MP

 

Moderaterna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Camilla Waltersson 225x300 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Camilla Waltersson, Sjukvårdspolitisk talesperson, M

 

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Annika Strandhäll S - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Annika Strandhäll, Socialminister och Sjukvårdspolitisk talesperson, S

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Per Ramhorn SD 218x300 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Per Ramhorn, Sjukvårdspolitisk talesperson, SD

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Karin Rågsjö V - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Karin Rågsjö, Sjukvårdspolitisk talesperson, V

 

Vilka frågor fokuserar partiet på i valet 2018?

Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Jobb, integration, miljö och klimat är viktiga frågor för oss. Sverige klyvs regionalt och socialt, en utveckling som behöver brytas. För att det ska lyckas behövs också tillgänglig vård i hela landet, ökad trygghet och fler poliser. För oss är det också viktigt att det finns goda villkor för jobb och utveckling i hela landet, också på landsbygden.

 

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi fokuserar  på tre områden i detta val:

 • Sjukvården
  Vi vill vända utvecklingen inom vården. Vårdköerna har fördubblats sedan 2014 och antalet patienter som får en operation i tid har sjunkit kraftigt. Vårdköerna innebär ett stort lidande och sjukdomar förvärras, som i sin tur leder till minskad överlevnadschans. Vi vill återinföra kömiljarden och att staten får huvudansvar för sjukvården så att alla får tillgång till en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård.
 • Äldre
  Att äldre ska kunna känna trygghet. Trygghet i att det finns ett äldreboende om man behöver det och trygghet i sin ekonomi. Därför föreslår vi morötter och piskor för att kommuner ska bygga fler äldreboenden och en lagstadgad äldreboendegaranti för alla över 85 år. Vi vill också att skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer (den så kallade pensionärsskatten) tas bort omedelbart och att garantipension och bostadstillägget höjs.
 • Trygghet
  Vi föreslår 10 000 fler poliser och att arbetsvillkor och lön förbättras, i synnerhet för poliser i yttre tjänst. Tullverket måste också få mer resurser och ökade befogenheter för att kunna kontrollera och beslagta misstänkt stöldgods på väg ut ur landet och frihetsberöva misstänkta.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Liberalernas viktigaste fokus är på att få bort vårdköerna, och att erbjuda patienterna fast husläkare i primärvården. Vi vill modernisera vården med digitala lösningar för patienter och personal. Förbättra villkoren för sjuksköterskor med bland annat specialistutbildning på arbetstid. Och vi vill bekämpa den ofrivilliga ensamheten. Det är viktiga valfrågor för oss liberaler inom vård och omsorg.  Därutöver går vi till val på att stärka kunskapsskolan, bekämpa extremism, förbättra integration och stärka Sveriges EU-engagemang.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

1)  Klimatet och miljön kan inte vänta. Det är vi som delar den här planeten nu som avgör framtiden. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathot och miljöförstöring. Detta är den största frågan som vi alla påtagligt kunnat se denna sommaren. Tågen skall rulla tid över hela landet, det ska vara enkelt att vara klimatsmart och Sverige skall vara det första landet som är klimatneutralt.

2 )  Ska vi våga tro på kraften att påverka och klara att ta oss an de stora utmaningar vi som mänsklighet delar, måste vi känna trygghet i våra egna liv. Miljöpartiet vill bygga ett Sverige där vi tar hand om varandra. Vi måste säkra på att välfärden inte sviktar. Vi väljer att prioritera en fortsatt utbyggnad av skolan, socialtjänst och vård framför skattesänkningar.

3 ) Rädda våra hav och vatten – vi vill stoppa spridningen av plast, gifter och skadliga ämnen samt skydda fler marina områden.

4 ) Satsa på barns och ungas psykiska hälsa – vi vill steg för steg förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

5 ) Stå upp för en human flyktingpolitik som värnar asylrätten– vi vill ge familjer rätt och möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka och unga.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Inför höstens val har Moderaterna fyra prioriterade områden: ekonomi och jobb, migration och integration, lag och ordning samt sjukvård och skola.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Inför detta val ligger vårt fokus på tryggare välfärd, lag och ordning samt snabbare integration.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss:

 • Seriös migrationspolitik: skydd mot organiserad brottslighet, människohandel och terrorism.
 • Sammanhållning: ett samhälle som håller samman i framgång och motgång.
 • Trygghet på riktigt: brottslingar ska straffas och skötsamma medborgare skyddas.
 • En riktig välfärd: välfärden i hela vårt land oavsett plånbokens storlek.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste. Det innebär bl.a. en välfärd att lita på utan vinstintresse, ett rättvist skattesystem utan smitvägar för riskkapitalister och trygga jobb med schyssta villkor.

Vem ska bestämma och leda sjukvården i Sverige?

Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi anser att landsting och regioner fortsatt ska ha ansvaret för sjukvården. Vi tror inte att besluten blir bättre om man flyttar dem längre från patienter och vårdpersonal. Däremot är det viktigt att värna valfriheten och välfärdsföretagen. Valfriheten bidrar till att öka kvaliteten och gör att fler kan få den vård de behöver.

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Professionen och forskning ska leda utvecklingen inom svensk sjukvård framåt. Men staten måste också ta huvudansvaret för sjukvården för att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Det behövs en maktförskjutning inom hälso- och sjukvården till patienterna. Patienten ska ha rätt att vara delaktig i utformningen av den egna vården och därmed ha rätt till en hälso- och sjukvård som i högre utsträckning tar hänsyn till hens önskemål och förmågor. Huvudmannaskapet över sjukvården ska ligga hos regioner och landsting. Men vi vill se en starkare statlig styrning och uppföljning för att säkra likvärdig vård över hela landet.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vården behöver ökad nationell samordning när det gäller utvecklingen av den högspecialiserade och specialiserade vården. Det är också väsentligt att det blir tydligt vad en kan förvänta sig som patient utifrån tillgänglighet, delaktighet och tillgång till nya behandlingar. Detta kommer kräva mer samordning mellan stat, landsting och kommuner. Det fortsatta ansvaret skall ligga kvar hos landsting och regioner.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi står bakom dagens ordning. Det innebär att ansvaret för hälso- och sjukvården är delat mellan stat, landsting och kommun.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Lagstiftning som berör sjukvården beslutas av riksdag på förslag från regeringen. Sjukvårdshuvudman och ansvarig för att organisera sjukvården i varje län är landstingen/regionerna i Sverige. Vi anser att denna fördelning är i huvudsak bra. Ett problem är dock att många landsting är för små. Tyvärr har det inte funnits majoritet för att skapa färre och större regioner. Med nuvarande indelning behöver samarbetet mellan landsting och staten förstärkas framför allt avseende den högspecialiserade vården som inte kan finnas i varje län. Det är viktigt att den mest avancerade vården koncentreras till färre platser för att vi systematiskt ska kunna säkra kvalitet och kompetens. Den nya lagstiftning som regeringen lagt fram om nationellt högspecialiserad vård syftar till just det.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi vill utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från landstingen till staten.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Hälso- och sjukvården ska styras gemensamt och demokratiskt. Den ojämlikhet som finns i vården i dag är inte acceptabel. Det finns både regionala skillnader och socioekonomiska, köns- och åldersmässiga skillnader som är helt omotiverade. Det är tydligt att den struktur med 21 olika landsting som ger vård på olika villkor måste förändras. Vi menar att staten kan behöva ta ett större ansvar, samtidigt som vi värnar det regionala självstyret. Vänsterpartiet slår vakt om en offentligt driven och skattefinansierad vård. En demokratisk styrning av vården i kombination med öppenhet och insyn är det bästa sättet att garantera att de svårast sjuka får rätt till vård. Vi säger nej till privatiseringar och vinstjakt. Marknaden har ingenting i vården att göra.

Hur ska sjukvården finansieras?

 Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vården ska fortsatt finansieras solidariskt med skattepengar. För att stärka välfärden är det viktigt att fler jobbar. Därför är välfärden beroende av en politik som gör det lättare och billigare att driva företag och anställa.

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi satsar mer och smartare än vad regeringen gör. Vi satsar 27,5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg under 2018-2020. Detta kan vi göra tack vare att vi prioriterar välfärden och säger nej till bland annat regeringens ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder och subventionerade elcyklar.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Sjukvården ska finansieras solidariskt genom skatten och på marginalen genom patientavgifter med högkostnadsskydd.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vården skall fortsatt finansieras solidariskt via skatten. Detta är avgörande för att vården skall kunna erbjuda en jämlik vård. Plånboken skall inte styra vilken vård en får tillgång till.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Sjukvården ska främst finansieras genom skatteintäkter. Därför är det viktigt att så många som möjligt i Sverige jobbar. Då blir skatteintäkterna högre och bidragskostnaderna blir lägre. För att uppmuntra fler till att arbeta vill Moderaterna sänka skatten för alla som jobbar.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Sjukvården ska vara skattefinansierad kompletterad med patientavgifter i vissa fall. Vi motsätter oss försäkringslösningar.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

2019: 4098 miljoner kr mer än regeringen

2020: 4598 miljoner kr mer än regeringen

Finansieringen tas från migrationen, ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsförmedlingens förvaltningsanslag samt olika typer av subventioner tex elbåtsmotorer.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

I framtiden kommer sjukvården att behöva mer pengar och på många håll är det redan nu en akut fråga. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Avgiftsfinansierad vård blir inte billigare men kostnaderna vältras över på de svårast sjuka. Privata försäkringar leder till ökade orättvisor och till att fel grupper prioriteras. Vi vill se ett stopp för vinstjakten i sjukvården. Privata företag ska inte kunna sko sig på skattepengar som istället borde gått till mer personal och kortare vårdköer. Vi är glada över att ha fått igenom många viktiga reformer för sjukvården i budgetsamarbetet med regeringen. Det handlar bl.a. om satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin, pengar till en bättre förlossningsvård, avgiftsfria mammografi-undersökningar och 10 vänstermiljarder per år som ska gå till välfärden i kommunerna.

 

Vilken är den största utmaningen för sjukvården idag?

 Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Tillgängligheten måste bli bättre. Inte minst i primärvården. Primärvården är den vård som finns närmast människor och ska vara patientens väg in i sjukvården samt den sammanhållande länken i vårdkedjan. Men i dag är primärvårdens ställning inom svensk hälso- och sjukvård mycket svag. Köerna för att få träffa en läkare har ökat och endast drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. Ett av de främsta skälen handlar om bristen på läkare som vill arbeta i primärvården. I dag är endast en tredjedel av landets vårdcentraler fullbemannade och kostnaderna för stafettläkare ökar på de flesta håll. Detta har gjort den nära vården ojämlik. I dag avgör bostadsort, kontakter och kontanter vem som får bra vård snabbt. Det vill vi ändra på. Problemen i primärvården går att lösa. Det visar utvecklingen i Norge, som genom en omfattande reform på kort tid gick från att bara halva befolkningen haft en fast läkarkontakt i till att nästan alla har det i dag. En av de viktigaste förändringarna som gav Norge en stark primärvård handlar om att läkare fått möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala. Med inspiration från Norge vill Centerpartiet därför genomföra en primärvårdsreform, med målet att andelen av befolkningen som har en fast läkarkontakt ska fördubblas. Primärvården ska kunna bestå av både större vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska.

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Att skapa en patientsäker och jämlik sjukvård för alla – oavsett var i landet de bor.  Prognoser visar att vi inte kan fortsätta driva vården på samma ineffektiva sätt som idag. Vi anser därför att staten bör överta huvudansvaret för sjukhusvården.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Långa vårdköer och för få specialistsjuksköterskor, som leder till att inte alla vårdplatser kan hållas öppna.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Det finns flera utmaningar för vården i hela landet, som inte helt går att skilja åt. Det finns ett behov att den nära vården / primärvården byggs ut för att säkerställa en god tillgänglighet. Inte minst är detta viktigt för de grupper som har ett stort vårdbehov, som exempelvis äldre, barn eller personer med funktionsvariationer.  Vi ser också idag en vård som inte erbjuder en jämlik vård i hela landet och flera insatser måste göras för att öka den jämlika hälsan. Vården är väsentlig del i detta men kan inte göra detta arbete själv utan kräver alltifrån att skolan har tillräckliga resurser till att en känner sig trygg i bostadsområdet.

Vården har flera andra utmaningar. Vi ser att det ett stort behov att förbättra arbetsmiljön och säkra kompetensförsörjningen. Trygg tillgänglighet till vården och satsningarna på att korta köerna måste fortsätta. Något som är speciellt väsentligt inom cancerområdet och inom psykiatrin. Avslutningsvis så ser vi behovet att stärka barn – och ungdomspsykiatrin, med målet att det inte skall finnas några köer alls.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

På kort sikt är den största utmaningen att korta vårdköerna. På längre sikt är den största utmaningen att se till att det finns tillräckligt många medarbetare i vården.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Sjukvårdens förmåga att kunna behålla och rekrytera personal och därigenom skapa goda arbetsförhållanden. Det är en förutsättning för att sjukvården ska klara de ökade behoven av vård och behandlingar som vi ser de närmaste åren. Vi har satt upp ett mål om att sjukvården nästa mandatperiod ska rekrytera 14 000 fler personer till vårdyrkena. I det ingår att förbättra arbetsförhållanden och villkor i vården så att kvaliteten och tillgängligheten kan förbättras.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Att få bort vårdköerna och att få vårdpersonalen att vilja arbeta i vården.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Klassamhället märks allt tydligare i vården. Män och kvinnor behandlas inte lika. De med privata sjukvårdsförsäkringar kan köpa sig förbi köer. Feltänkta vårdvalssystem och vårdgarantier gör att någon som är friskare och mer lönsam att behandla kan komma att prioriteras före de som behöver det mest. Vinstintressen styr ofta var ny vård etableras och till vilka den riktas, vilket gör att pengar som skulle gått till storstädernas arbetarområden eller till glesbygd istället kan gå till områden där människor är friskare och rikare. För Vänsterpartiet är frågan om jämlik hälsa och vård överordnad. Den ojämlikhet som finns i vården i dag är inte acceptabel. Det finns både regionala skillnader och socioekonomiska och köns- och åldersmässiga skillnader som är helt omotiverade. Vi vill att vården ska vara jämlik, av god kvalitet och likvärdig över hela landet.

 

Vad och hur mycket makt tycker ni att patienten ska få vara med och bestämma om sin vård?

Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi vill att patienterna ska ha en stark ställning. Möjligheten att välja vårdgivare är och har varit en stor frihetsreform som gör att fler kan få tillgång till den vård de behöver. Det gynnar också kvaliteten i vården.

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

För Kristdemokraterna är det avgörande att välfärden präglas av hög kvalitet och professionalism. Lika viktigt är det att välfärden tillgodoser den enskildes behov, val och önskemål. Lagstiftning om det fria vårdvalet i primärvården infördes 2010 av alliansregeringen och innebär valfrihet för patienten. Offentliga monopol avskaffades till förmån för en mångfald av vårdgivare. Att låta privata entreprenörer verka inom sjukvården på samma villkor som offentliga utförare är en viktig del av valfrihetsreformerna. Vi vill att vårdvalet ska gälla all öppenvård, d.v.s. även sådan öppenvård som utförs av andra specialister än specialister i allmänmedicin.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Hälso- och sjukvårdslagen behöver moderniseras och perspektivet förflyttas från ett befolkningsperspektiv till patientmakt, för de enskilda patienterna. Varje patient ska ha rätt att få vård efter behov och att fritt välja vårdgivare i hela landet. Vården ska vara evidensbaserad och kostnadseffektiv.

Liberalerna anser att patienternas ställning måste stärkas. Patientlagen ska ändras och tydliggöra en skyldighet för landstingen att ge patienter valfrihet och egenmakt. Patienten ska ha rätt att välja såväl öppen- som slutenvård i hela landet.

Patientinformationen ska utvecklas och vara tillgänglig via nätet så att det blir enklare att göra jämförelser mellan vårdgivare och landsting och därmed underlätta val.

Patienter måste ha rätt till delaktighet och inkluderas betydligt mer i planeringen av den egna vården.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Redan idag är det tydligt att vården skall erbjuda delaktighet. Detta arbete måste fortsätta stärkas exempelvis och som patient och närstående skall det vara grundläggande att en är medverkande i sin egen vård. Det kräver också en förbättrad organisationskultur inom vården.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Självklart ska patienten ska får vara med och bestämma om sin vård. Bland annat anger patientlagen att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Det är viktigt att patienten i största möjliga utsträckning kan vara med och påverka sin behandling. Det bör ske i mötet med behandlande läkare och annan vårdpersonal. Forskning visar att patienter som får påverka sin behandling får bättre behandlingsresultat.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi anser att man som patient ska fritt kunna välja vilken offentlig finansierad vårdgivare (både öppen – och slutenvård) som man vill få sin behandling eller operation utförd vid och man ska som patient ha rätt att bli utredd inom vårdgarantins dagar.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som styrs demokratiskt och där patienten bestämmer över sin vård. Inom ramen för en offentlig skattefinansierad vård ska enskilda vårdenheter ha en hög grad av självständighet att utforma sin verksamhet. Patientperspektivet är avgörande för en god sjukvård. Ett ensidigt effektivitetsfokus riskerar att sätta patienternas upplevelse av vården så väl som patientsäkerheten på undantag. Så ska det inte vara. Vården ska finnas till för oss alla som behöver den.

 

Idag är det många patienter som inte får tillgång till vård och mediciner på grund av att det medför för höga sjukvårds- och medicinkostnader. Hur vill ni lösa det?

Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi delar inte uppfattningen att det är många patienter som inte får tillgång till vård och mediciner på grund av det medför för höga sjukvårds- och medicinkostnader. Nya läkemedel introduceras i Sverige efter prövning av TLV alternativt beslut i NT rådet. Om det ska införas eller ej beror på en hälsoekonomisk bedömning där nyttan ställs mot priset. Det förekommer att ett nytt läkemedel inte godkänns på grund av att nyttan inte motsvarar priset men att det skulle handla om många patienter som drabbas är vi tveksamma till. Det är självklart viktigt att den som är sjuk kan få tillgång till den vård som behövs och de mediciner man behöver. Vården behöver organiseras utefter regionala förutsättningar, men resurserna användas effektivt. Med fler i arbete kan välfärdens resurser öka. En bättre fungerande och mer tillgänglig primärvård skulle också leda till att vården bättre kan klara av de utmaningar den står inför. Då kan också de skenande kostnaderna för hyrpersonal bromsas. Ett exempel på åtgärder som behövs inom en rad vårdområden är fler tidiga insatser som kan göra att vårdplatser kan frigöras.

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

För att alla ska få tillgång till högkvalitativ sjukvård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Kortare väntetider, specialistkompetens, nationella riktlinjer och de bästa behandlingsmetoderna kan då komma alla till del. Ett statligt huvudansvar för sjukvården är också avgörande för att säkerställa en jämlik tillgång till särläkemedel och innovativa behandlingsmetoder som kan ha betydelse för liv eller död. Kristdemokraterna anser även att det bör utformas en nationell rekommendation baserad på etiska avvägningar för att vägleda huvudmännen under deras prioriteringsarbete angående relationen mellan kostnaden för t.ex. särläkemedel och patientnyttan kopplad till behandlingen.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Liberalerna vill öka det nationella fokuset på en utveckling av och en säkrad följsamhet till de nationella läkemedelsrekommendationerna. Vi vill skapa en nationell läkemedelslista och ordinationsdatabas för patientsäkerhetens skull.

Och det behövs en nationell lösning för att dyra innovativa läkemedel och särläkemedel ska kunna komma patienterna till del oavsett var i landet man bor. Det är därför viktigt att den pågående utredningen om finansiering, subvention och prissättning tar fram konkreta förslag som löser detta problem.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vården kommer på såväl kort och lång sikt kräva mer resurser. Höstens val handlar om huruvida vi vill fortsätta bygga ut välfärden, eller satsa på skattesänkningar för få. För oss inom Miljöpartiet är valet tydligt – vi väljer utbyggd vård och omsorg. Vi vill också säkerställa att nya behandlingar inom vården snabbt blir en del av den ordinarie vården.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Att få vård ska inte kräva en tjock plånbok. Därför finns bland annat högkostnadsskyddet och olika förmåner genom till exempel Försäkringskassan. Det är mycket viktigt att den som har svårt att klara sina kostnader får information om vilken hjälp som finns att tillgå.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

För de allra flesta behandlingar får patienten den behandling och de läkemedel som anses vara bäst. Inom vissa sjukdomsområden sker en kraftig utveckling där ständigt nya behandlingar och läkemedel prövas. Dessa är initialt ofta dyra. En utredning tittar just nu på hur nya terapier ska kunna finansieras och föras in i sjukvården så att patienterna får tillgång till de bästa behandlingarna. Vi vill avvakta de förslag som utredningen lägger innan vi kan ha en bestämd uppfattning hur de nya läkemedlen och behandlingarna ska kunna komma alla patienter till del.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Svenska medborgare ska alltid ha tillgång till vård och mediciner. Vi har ett av världens bästa subventionssystem för sjukvård och mediciner, ändå finns det människor som inte har råd att gå till läkare eller hämta ut sina mediciner. Vi vill stötta de svaga i samhället som tex våra pensionärer.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att regeringen sänker skatten för pensionärer från årsskiftet för att på sikt helt avskaffa pensionärsskatten 2020. Dock ser Sverigedemokraterna att pensionärsskatten avskaffas helt och har budgeterat för detta. Vi betraktar pension som uppskjuten lön. Det skulle innebära en avsevärt förbättrad disponibel nettoinkomst per månad för en helt genomsnittlig pensionär. För att våra satsningar ska nå de äldre som har det relativt sämst ställt väljer vi, utöver att sänka skatterna för samtliga pensionärer, även att förstärka garantipensionerna. Vår ambition är att garantipensionen ska höjas med 10 procent, vilket kommer att innebära en ökning med omkring 1 000 kronor per månad för en garantipensionär.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Rätten till vård och mediciner ska inte vara en fråga om hur stor plånbok man har. Besök och kontakter med primärvården ska vara avgiftsfria. I budgetsamarbetet med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom att mediciner till barn numera är gratis. Vi menar att det också borde gälla alla äldre över 80 år. Vi har också fått igenom att fler unga får gratis tandvård eftersom tänderna är en del av kroppen vill vi också införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården som innebär att alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut.

 

Patienter har svårt att hitta rätt i vården och får ofta vänta på att träffa läkare. Hur vill ni lösa det?

Centern logga 150x - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Primärvården är den vård som finns närmast människor och ska vara patientens väg in i sjukvården samt den sammanhållande länken i vårdkedjan. Därför behövs reformer som stärker primärvården och gör den mer tillgänglig i hela landet. Det är bland annat därför vi vill genomföra en primärvårdsreform, med målet att andelen av befolkningen som har en fast läkarkontakt ska fördubblas. Samtidigt finns stor potential i den moderna tekniken, genom nya lösningar som gör det enklare att få kontakt med vården kan det också bli lättare för patienterna att hitta rätt och få den hjälp man är i behov av.

KD logga 300x279 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi har idag för låg andel allmänläkare vilket leder till en bristsituation på flera vårdcentraler. Inte minst i glesbygden. För att säkra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ser vi även ett behov av att staten tar ett tydligare ansvar för planering och samordning av behovet av vårdpersonal. Socialstyrelsen bör därför få i uppdrag att inrätta en nationell samordning som bedömer tillgång och efterfrågan på kompetens. Med en tydligare nationell styrning och planering av behovet av vårdpersonal, ges bättre förutsättning att säkra kompetensförsörjningen i hela landet och skapa en mer jämlik vård. För att säkra kompetensförsörjningen gäller det också att skapa en attraktiv arbetsmiljö så att fler läkare och annan vårdpersonal stannar kvar längre på en arbetsplats. Som ett led i att förbättra arbetsmiljön vill vi ge läkarna mer tid för patienterna genom minskad administration, förbättrad IT-miljö och nationellt kompatibla journalsystem.

Liberalerna logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Liberalerna vill att alla ska kunna välja en fast husläkare för att öka kontinuiteten.

Vårdköerna måste bort. Vi vill införa en uppdaterad kömiljard som omfattar hela vården från diagnos till rehabilitering och tar särskild hänsyn till kroniskt sjukas behov. Vi vill också öka vårdutbudet genom att bejaka mångfald bland vårdgivare och att landstingen samarbetar med privata aktörer.  Patientinformationen ska utvecklas och vara tillgänglig via nätet så att det blir enklare att göra jämförelser mellan vårdgivare och landsting, i syfte att driva utvecklingen framåt, att stärka patienten och att underlätta val.

MP logo 2rader gron CMYK 300x85 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Vi vill stärka tillgången till primärvården genom att kommande år tillföra primärvården ytterligare resurser. Det krävs också att alla som arbetar inom vården kan arbeta med det de är bäst på. Idag ser vi att vissa delar av vården inte har möjlighet till detta på grund av dåliga IT – system och arbetsmiljön. Detta måste förändras. Vi vill också öka arbetet med förebyggande insatser inom vården, för att öka vår gemensamma hälsa.

Moderaterna logga 300x244 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Det är mycket allvarligt att vårdköerna har dubblats under den här mandatperioden. Den som är sjuk ska inte behöva vänta på vård. Därför satsar Moderaterna tre miljarder kronor på att snabbt kapa vårdköerna.

socialdemokraterna logotyp staende positiv cmyk 300x253 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

´Personalbristen är en stor förklaring till att köerna har ökat och att tillgängligheten har försämrats inom vissa vårdområden. Den viktigaste reformen handlar om att förstärka primärvården med mer personal. Vi vill också öka specialistutbildning av läkare och sköterskor. Sedan behöver tillgängligheten i primärvården öka. Man ska kunna få en tid på vårdcentralen inom tre dagar. Vi vill även lagstifta om rätten till en fast läkarkontakt i primärvården.

SD logga 300x128 - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Genom att återinföra patientansvarig läkare vill vi återupprätta möjligheten till kontinuitet för patienten, samtidigt som sjukvårdens effektivitet och användning av resurserna kan förbättras.

Vänsterpartiets logga - Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Du ska inte tvingas välja ”rätt” mellan en massa olika utförare – eller vara expert på vart i sjukvårdsbyråkratin du behöver vända dig för att få den vård du behöver. Resurserna räcker inte till när skattepengar som skulle gått till vården går till vinster, eller försvinner till skatteavdrag till de rikaste. För att du ska få den hjälp du behöver måste de som arbetar i vården få göra sitt jobb i lugn och ro. De måste få det förtroende och de arbetsvillkor de förtjänar, så att de kan, orkar och vill stanna kvar. Svårt sjuka måste ha kontakt med vårdpersonal som de känner igen. Äldre med flera eller allvarliga hälsoproblem måste ha en sammanhållen vård och omsorg. Ingen ska bollas runt inom vården eller mellan vården och omsorgen. Höjda löner, bättre arbetsvillkor, fler kollegor och mer inflytande gör att barnmorskor, undersköterskor och läkare är en betydligt bättre medicin än alla hyrläkare och marknadslösningar i världen.

 

Text: Maria Lindqvist, Patienthuset

Källor: respektive parti ovan

Foton: respektive parti ovan

 

Följ och gilla oss gärna!