7 februari, 2021

Vaccinationsknappen

bakgrundsbild vaccinationsknappen färg - Vaccinationsknappen

Vaccinationsknappen – låter oss kramas spontant igen!

Vaccinationsknappen är badgen som enkelt och synligt ger ökad trygghet och säkerhet för alla. Den visar tydligt vilka som är vaccinerade och att fler och fler faktiskt blir vaccinerade. Det som berättas på nyheterna blir synligt i samhället och vi ser med egna ögon hur coronans påverkan på våra dagliga liv metodiskt minskas.

Med knappen på dig efter din andra vaccination visar du dem du möter att du är ”säker” och när du möter vänner som också har Vaccinationsknappen kan ni äntligen kramas igen utan rädsla. Successivt blir vi fler och fler som bär Vaccinationsknappen i takt med att antalet vaccinerade ökar och tillsammans skapar vi ökad trygghet hos alla, även hos dem som av olika skäl inte är vaccinerade.

Om du arbetar med människor i kontaktyrken kan du även här skapa en trygghet hos de som möter dig. Patienter, burkare, kunder, ja alla som träffar dig när du arbetar.

Tillsammans skapar vi en tydlig markering och enkel visualisering om hur vi befriar oss från Covid-19s grepp om våra liv och ju fler som har den gröna Vaccinationsknappen ju tryggare blir vi, tills vi en dag inte längre behöver något tecken. Vi VET att vi kan ha ett socialt liv igen och träffa våra nära och kära utan rädsla för allvarlig sjukdom.

Vaccinationsknappen delas ut till personal och brukare inom vården och/eller delas ut på utvalda vaccinationsplatser i Sverige till privatpersoner. Du kan även beställa en egen knapp om du inte fått någon där du vaccinerat sig.

5:- per såld knapp används till hjälp för coviddrabbade.

Vi som står bakom Vaccinationsknappen tar inte ställning till om du ska ta vaccinet eller inte – valet är ditt!

Vaccinationsknappen bygger på den ansvarsstrategi Sverige haft under hela pandemin. Det betyder att om du bär Vaccinationsknappen är du färdigvaccinerad.