thumb IMG 6540 1024 250x250 - Patientdag gav mersmak

Patientdag gav mersmak

Nätverket Combrigade bjöd in patienter, hälso-/sjukvården, politiker och företag till Sveriges första nationella patientdag den 17 maj. Det blev succé! Under dagen hölls parallella seminarier, utställningar och mingel. Det kändes som att det var första gången som patienten var i fokus bland alla aktörer inom hälso- och sjukvården. Som patient är man ofta i underläge[…]

Så utvecklas sjukvården i Sverige

Sjukvården i Sverige står inför stora förändringar. Men vad är det som just nu sker? Vi leder dig genom alla händelser! Digital vård ökar stort – men hänger vården med Patienthuset är en aktör som märker att många företag utvecklar eller har lanserat olika digitala lösningar. “- Vi har många förfrågningar från e-hälsobolag som vill[…]

Bristerna i sjukvården

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har lämnat sin årliga rapport om hur vården fungerar i Sverige till regeringen. Den visar på flera brister. Bristerna gör att många patienter inte får den hjälp som de behöver, att de själva får samordna sin vård och att det inte är så vanligt med personcentrering. Systemfel, enligt Patienthuset[…]

jouranler

Patienter gillar nätjournaler visar enkät

Att digitaliseringen fortsätter att öka och att den är här för att stanna är vi nog alla överens om. Nu har alla patienter, med svenskt personnummer, tillgång till sina och sina underåriga barns journaler via 1177.se. Men vad tycker patienterna om utvecklingen? Enligt en undersökning gjord av Uppsala Universitetet så tycker patienterna om att läsa[…]

patienttransport

Så upplevde patienter flytten på nya Karolinska

På nya Karolinska sjukhuset i Solna har nu alla avdelningar flyttat in. Och de inneliggande patienterna tycks vara nöjda med själva flytten. Inneliggande patienter nöjda men känner sig ensamma De inneliggande patienterna upplevde att de fick bra information från sjukhuspersonalen om när och hur deras flytt från de gamla sjukhuset till det nya sjukhuset skulle[…]

vårdservice

Hur får vi alla patienter att få lika digitala vårdservice?

Häromdagen presenterade Internetstiftelsen i Sverige, ISS, rapporten “Svenskarna och internet 2017”. I den finns varningssignaler att inte alla patienter får lika digitala vårdservice. I rapporten kan man utläsa att de äldre har ökat sin användning av internet, nu använder 56% av alla över 76 år internet. Många äldre har svårt att följa med i den[…]

vårdchef

Nio av tio patienter nöjda med specialiserad sjukvård – enligt undersökning

Sveriges kommuner och landsting har presenterat resultaten av en patientundersökning om specialiserad sjukhusvård öppenvård. Enligt undersökningen är nio av tio patienter nöjda med sitt besök eller vistelse inom den specialiserade sjukhusvården. “- Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt som svensk vård i andra undersökningar rankats lägre när det gäller[…]

sjukvårdspolitik

Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Alla partier verkar överens om att det finns mycket man kan göra för att svensk sjukvård ska bli bättre. Men hur speglar deras vallöften gentemot verkligheten för svenska patienter? Patienthuset ställde fem frågor till de sjukvårdspolitiska ansvariga för de största partierna. Se vad de svarar under respektive partilogga nedan. De sjukvårdspolitiska talespersonerna      […]

patientinflytande

Patientinflytande en het fråga i Almedalen

Under årets Almedalsvecka mötte jag många personer, både politiker, patienter och beslutsfattare, som pratade om att patientinflytande måste öka inom svensk sjukvården. Men hur gör man då detta? Att se patienten som en kund och kunna erbjuda det som uppfyller patientens behov – det är nyckeln. Om man inte låter patienter vara med när man[…]