Så upplevde patienter flytten på nya Karolinska

patienttransport

På nya Karolinska sjukhuset i Solna har nu alla avdelningar flyttat in. Och de inneliggande patienterna tycks vara nöjda med själva flytten.

Inneliggande patienter nöjda men känner sig ensamma

De inneliggande patienterna upplevde att de fick bra information från sjukhuspersonalen om när och hur deras flytt från de gamla sjukhuset till det nya sjukhuset skulle gå till. Själva flytten var noggrant planerad och utfördes under stor säkerhet. “Som patient fick jag en kunglig behandling”, säger en patient som vill vara anonym. Personen berättade att det var personal överallt…

Men vad tycker då patienterna om den nya vårdmiljön på nya Karolinska Solna? “- Att man får den rätta medicinska vården är viktigast men sjukhusmiljön av vikt också”, säger en patient.

Miljön på nya Karolinska bjuder på en miljö där man inte har så mycket kontakt med andra patienter då alla har enkelrum. Att vistas i enkelrum kan göra det långtråkigt om man är den sociala typen. En äldre patient uttrycker också att miljön är för stel och för digitaliserad. Undrar hur miljön hade sett ut om man tillfrågat patienterna i skapandeprocessen?

Maten tycks vara bättre och godare på det nya sjukhuset. Varför, vet vi inte?!

Ett stort tack till den underbara personalen som genomförde patientförflyttningarna!

Patienthuset följer utvecklingen på det nya Karolinska.

Följ och gilla oss gärna!
Summary
Article Name
Så upplevde patienterna flytten
Description
Så upplevde patienterna flytten till nya Karolinska sjukhuset i Solna
Author
Publisher Name
Patienthuset