Patientinflytande en het fråga i Almedalen

patientinflytande

Under årets Almedalsvecka mötte jag många personer, både politiker, patienter och beslutsfattare, som pratade om att patientinflytande måste öka inom svensk sjukvården. Men hur gör man då detta?

Att se patienten som en kund och kunna erbjuda det som uppfyller patientens behov – det är nyckeln. Om man inte låter patienter vara med när man utvecklar och skapar nya vårdtjänster så missar man en hel del kunskap, erfarenheter och bygger ett vårdsystem som inte är behovsanpassat. Då är det lätt att man fokuserar på fel saker..

Våra patienter har olika diagnoser och funktionshinder. En del är sjukpensionärer och en del arbetar inom en rad olika yrken.

Ring oss så skickar vi en patient till dig som kan vara med och utveckla sjukvården tillsammans med er!

Tel. 070-288 80 54 eller skicka ett mail till oss!

Följ och gilla oss gärna!