7 maj, 2020

Så går det till att anlita en patient som konsult

Det har blivit allt vanligare att man har med en patient med i projektarbeten, styrgrupper och Advisory Boards både i regionerna, i läkemedelsbolag, medicinteknikbolag, branschorganisationer
och inom hälso- och sjukvården. Ibland har personen också en beslutanderoll.

Men hur gör man för att få rätt person (patient) till sin grupp och vad ska man tänka påför att omvandla patientens kunskap till verksamhetsnytta?!

Hur får du tag på rätt person – patient- till ditt projekt?

Oavsett i vilket sammanhang som du vill anlita en person med patientperspektiv så
är det viktigt att ställa rätt krav från början av samarbetet.

Exempel på krav som du kan ställa på personen – patienten:

 • att personen har egna erfarenheter av det ämne som projektet ska handla om
  (t.ex. i en utvecklingsgrupp för en akutklinik så ska patienten själv ha erfarenhet av att besöka en akut).
 • att personen kan lyfta blicken utanför sin egen sjukdom och agera som en “representant” för alla patientgrupper.
 • att personen sakligt kan delta i diskussioner och bidra med synpunkter och förslag ur patientperspektiv.
 • att personen kan bidra med till bra diskussioner och komma med
  förslag.

Råd för bra samarbete

För att skapa ett bra samarbete mellan personen – patienten – och den övriga gruppen så kan du:

 • Behandla personen som alla andra som ska medverka i projektet.
 • Om det går, låt personen ha en röst i beslut som tas.
 • Skriv konsultavtal med personen innan uppdraget börjar.

Hur du ersätter personen – patienten

Det är viktigt att ge en skälig ersättning till personen som för in patientperspektivet.
Denna ersättning bör likställas med likvärdigt arbete.

Ersättningen bör framgå av konsultavtalet och betalas av er eller av Patienthuset.

Patientperspektiv baserat på fakta

Sedan 2018 har vi på Patienthuset arbetat med att föra in patientperspektivet i projekt, styrgrupper, politiken med flera.

Vi är en oberoende konsultbyrå där alla anställda lever med en sjukdom / funktions-nedsättning som kräver både en hög dos av egenvård men också av sjukvård. Tillsammans driver vi en databank där vi samlar data från Sveriges patienter. Det är med hjälp av denna databank, våra egna erfarenheter inom vården /vårdprodukter samt vår långa erfarenhet av att arbeta inom projekt inom olika branscher som vi kan erbjuda patientperspektivet.

Under corona arbetar vi mestadels digitalt.

Har du frågor? Ta kontakt med oss nedan!