21 maj, 2019

Hälso- och sjukvårdsnätverket

Logga nätverket e1590758671642 - Hälso- och sjukvårdsnätverket

Hälso- och sjukvårdsnätverket samlar hela SjukvårdSverige!

Syftet med nätverket är att ta fram förbättringsförslag för att effektivisera och skapa en tryggare vård för patienterna.

Neutral mötesplats

Alla kan delta i våra diskussioner. Bland medlemmarna finns patienter, anhöriga, vårdpersonal, tjänstemän, politiker, regiontjänstemän, företagare, läkemedelsbolag, apotek med flera.

Fokus på patienternas behov

Det unika med nätverket är att alla håller patientperspektivet i fokus och att vi får ta del av mycket information om vad patienterna behöver just nu.

Nätverkets webbplattform är hjärtat!

På nätverkets webbplattform har alla medlemmar tillgång till:

  • Diskussionsforum
  • Gruppforum
  • Branschkatalog: sök och hitta, var synlig med din verksamhet
  • Kalender: lägg in dina egna evenemang, inbjudan till nätverksträffar m.m.
  • Kunskapstorget: rapporter, aktuella hinder i vården ur patientperspektiv m.m.
  • Egen medlemsprofil

Tillsammans utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård!

Så blir du medlem

Vi välkomnar alla, oavsett vem du är, att vara medlem i nätverket!

Är du politiker? Ring Maria innan du anmäler dig som medlem,
tel 070-288 80 54.

Klicka här för att komma till Hälso- och sjukvårdsnätverkets webbportal så kan du läsa mer om vad det innebär att vara medlem och bli medlem!