3 januari, 2018

Om oss

Vi är en idéburen aktör med visionen att tillhandahålla patientperspektivet till  alla utvecklingsprocesser inom hälso- och sjukvården, medicinteknik och Life Science.

Hos oss kan du ta del av ett kompetenscentrum inom patientnytta, patientmedverkan och patientperspektiv.

Så drivs vi

Patienthuset grundades år 2018 av och är ett aktiebolag som ägs och drivs av personer som lever med kronisk sjukdom. Vi har valt att vara ett privat bolag för att kunna agera oberoende och kunna samarbeta med alla aktörer vilket inte är möjligt om vi skulle vara stödberoende. Vi tar inte uppdrag som inte ger patientnytta eller på ideell basis.

Vi som arbetar här

Hos Patienthuset arbetar personer som har lång erfarenhet av att leva med olika typer av sjukdomar och funktionshinder. Alla har ett arbete på sidan av sitt arbete i Patienthuset.

Våra kunskaper

Under våra många sjukhusbesök får vi patienter kunskap, erfarenheter och idéer till förbättringar.  Dessa erfarenheter använder vi oss av när vi för in patientperspektivet i utvecklingsprocesser. Vi använder oss också av vår enorma databas där vi samlar information.

När du anlitar oss så får du tillgång till en person som har sin egen sjukdom i ryggsäcken men som har förmågan att lyfta blicken från den och ser sig själv som en förbättringskonsult med unika erfarenheter.

Läs om våra sjukdomserfarenheter här!

Kompetenscentrum

Vi är ett kompetenscentrum som samlar och delar kompetens samt arbetar med att höja kompetensen hos patienter när det gäller patientmedverkan på system och verksamhetsnivå.

Skärmavbild 2020 02 19 kl. 19.58.05 300x148 - Om oss

Maria Lindqvist, Patienthusets grundare, berättade själv om sin vårdskada i Rapport i mars 2020.

Vi har Sveriges största databas med bland annat vårdskador (inrapporterat både från Patientnämnderna, IVO och patienter), vad patienterna har för behov i olika regioner med mera. Dessa data använder vi oss av i vårt arbete.

Samarbete med andra aktörer

Vi tror på samarbete mellan de stuprör som vi patienter upplever finns idag.  Genom samarbete kan vi minska individens lidande, lägga resurser där de gör sig bäst och skapa ett hållbart samhälle.

Bild1 - Om oss

Vi samarbetar med patientföreningar men också med enskilda patienter. Föreningarna gör ett fantastiskt arbete med att stötta drabbade, ge patienter information och hålla reda på den senaste medicinforskningen. Vi bidrar med att utbilda expertpatienter som kan vara med och utveckla hälso- och sjukvården.

Oberoende aktör

Vi arbetar på ett oberoende sätt som gör att vi vågar säga att vi är PATIENTERNAS RÖST! Vi är partipolitisk och religiöst obundna även om vi ibland kan uttala oss både positivt och negativt om olika partiers uttalande. Vi talar alltid utifrån patienternas bästa och tackar nej till uppdrag som inte leder till någon patientnytta.

Vårt hälso- och sjukvårdsnätverk

Vi driver ett hälso- och sjukvårdsnätverk där det finns möjlighet att vara med både som patient, vårdpersonal eller annan aktör. Detta är ett gyllene tillfälle för dig att nätverka, diskutera aktuella hinder i vården och ta fram förbättringsförslag. Under 2020 kommer en digital medlemsportal att lanseras.

Läs mer om vårt nätverk här!

Våra tjänster

Är du politiker som vill ha direktinformation från hur patienterna har det i svensk hälso- och sjukvård? Kontakta oss!

Är du också kronisk sjuk och vill engagera dig och arbeta med oss?

Välkommen att ta kontakt med oss!

Vill du veta mer?

IMG 2750 5 224x300 - Om oss

Välkommen att kontakta Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset. Tel. 070-288 80 54 alt. kontakt@patienthuset.com