3 januari, 2018

Om oss

Vi är en idéburen aktör med visionen att lyfta patienternas behov inom hälso- och sjukvården, medicinteknik och Life Science med flera.

Driver Hälso- och sjukvårdsnätverket

I Hälso- och sjukvårdsnätverket samlas alla aktörer i Hälso- och sjukvårdsSverige för att tillsammans ta del av patientperspektiv och diskutera fram lösningar på aktuella hinder som finns.

Logga nätverkshemsida 300x225 - Om oss

I Hälso- och sjukvårdsnätverket deltar patienter, patientföreningar, patientföreningar, företag, myndighetstjänstemän, branschorganisationer, vårdpersonal med flera. Detta är ett gyllene tillfälle för dig att nätverka, diskutera aktuella hinder i vården och ta fram förbättringsförslag!

Läs mer om nätverket här!

Så drivs vi

Patienthuset grundades år 2018 av och grundades av Maria Lindqvist, en patient som upplever/upplevde att vården och hjälpmedel inte alltid är skapat för att möta patienternas behov. Innan corona-pandemin deltog Patienthuset i
utvecklingsprojekt för att “efter” pandemin fokusera på Hälso- och sjukvårdsnätverket.

Patientperspektiv

Vi är ett kompetenscentrum som samlar och delar kompetens inom patientperspektivet.

Skärmavbild 2020 02 19 kl. 19.58.05 300x148 - Om oss

Maria Lindqvist, Patienthusets grundare, berättade själv om sin vårdskada i Rapport i mars 2020.

Välkommen att kontakta Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset. Tel. 070-288 80 54 alt. kontakt@patienthuset.com