Nio av tio patienter nöjda med specialiserad sjukvård – enligt undersökning

vårdchef

Sveriges kommuner och landsting har presenterat resultaten av en patientundersökning om specialiserad sjukhusvård öppenvård.

Enligt undersökningen är nio av tio patienter nöjda med sitt besök eller vistelse inom den specialiserade sjukhusvården.

“- Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt som svensk vård i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet”, säger Hans Karlsson, avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Tillgänglighet och delaktighet skattas högt

Det som patienterna var mest nöjda med var tillgänglighet och delaktighet. Från rapporten kan man också utläsa att de upplever att bemötande och tillgången på emotionellt stöd har ökat.

Stora regionala skillnader i patientupplevelsen

Enligt undersökningen så varierar patienternas upplevelser stort över landet. Här nämns helhetsintryck och förtroende för respektive landsting/region som två saker som varierar stort. Sambanden har analyserats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som visar att det finns risk att patienter inte söker sjukvård och följer behandlingsråd när de behöver det.

Kvinnor är minst positiva

Kvinnor är mindre nöjda med sjukvården än män – varför då? En sak som kvinnorna inte är helt nöjda med är att sjukvårdspersonalen inte diskuterat levnadsvanor med de.

Om patientundersökningen om specialiserad sjukhusvård

I undersökningen Nationell Patientenkät deltog 144.000 patienter från samtliga landsting och regioner. Patienterna, som var över 15 år, som fick enkäten hade besökt den specialiserade sjukvården under perioden april-maj 2018.

Det är Sveriges kommuner och landsting som står bakom undersökningen men arbetet sker i samarbete med många aktörer.

Följ och gilla oss gärna!