1 mars, 2021

Missnöjd med vården?

Är du patient och är missnöjd med vården?

Bidra med dina erfarenheter till vår databas.

Du får vara anonym. Datan används i Hälso- och sjukvårdsnätverket
(du är givetvis anonym).

Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig i ditt separata klagomål.

Skicka in dina erfarenheter till kontakt@halsosjukvardsnatverket.se

Tack för att du är med och utvecklar hälso- och sjukvården!