Hur nöjda är egentligen Sveriges patienter?

patientnöjdhet

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har släppt den årliga rapporten Sjukvårds- och hälsobarometern och Patienthuset har läst den för att jämföra resultatet med våra konsulters (som också är patienter) åsikter.

Rapporten visar att åtta av tio patienter är nöjda med både tillgång och kvalitet. Men det finns orosmoln – andelen patienter som inte är nöjda växer. Det är främst de äldre som är nöjda. Bara 50% anser att alla ges likvärdig vård oavsett i landet som man bor. Vårdguiden 1177 fortsätter att göra patienter nöjda, enligt rapporten.

Svårigheter för många

Enligt rapporten från SKL så är patienterna minst nöjda med att de får vänta på vården. Detta gäller både till vårdcentralen och till sjukhusen. Vi på Patienthuset ser att väntetiderna har ökat mycket de senaste åren men det finns också en större grupp – de som inte får vård alls. Många som har komplicerade, odiagnosticerade eller kanske en sällsynt sjukdom bollas runt i vården. De bollas oftast runt i vården utan att ha någon ansvarig läkare – de får vara sina egna “projektledare” och utsätts för stor press både fysiskt och psykiskt. Dessa patienter lider oerhört samtidigt som de kostar samhället enorma summor och behövs släppas in i både utredningar och diskussioner! Patienthusets konsulter står redo för denna utmaning!

Läs mer om oss här!

 

 

 

Följ och gilla oss gärna!