31 januari, 2019

Forskning och Innovation

Är du en forskare som vill ha med brukarperspektivet i din forskning? Hos oss får du tillgång till patienter till ditt forskningsprojekt!

Att ta med patientperspektivet i forskningsarbetet ökar möjligheten att du lyckas med att skapa lösningar som uppfyller verkliga patientbehov och skapar möjligheter för att just dina forskningsresultat blir vida kända.

Patientmedverkan i forskningsprojekt:

Forskare - Forskning och Innovation

Vi tillför patientperspektivet till din forskning genom att:

  • ta fram behovsanalyser ur patientfokus
  • samla in data
  • kommunicera ut t.ex. forskningsresultat
  • följa upp grad av patientnyttan
  • ge synpunkter och feedback på skrifter
  • ge viktig information ur ett brukarperspektiv om en specifik sjukdom

Vi förmedlar inga patienter till att ingå i en klinisk studie.

Innovation

Innovation - Forskning och Innovation

Arbetar du med att lotsa företag eller arbetar du på regionens innovationsavdelning? Då ska du ta med patientperspektivet!

Med patientmedverkan redan i innovationsfasen kan ni spara resurser för både vårdverksamhet, patient och företag!

Vi tillför patientperspektivet genom att:

  • Ta fram behovsanalyser – hur ser patienternas behov ut? Vad saknar de?
  • Genomlysning av produkt: Leder en digital tjänst till ökad egenvård och därmed en resursbesparing?
  • Deltar som patientexpert i innovationsstyrgrupper / – arbetsgrupper.

Så här kan ni involvera patienter på annat sätt:

Kontakta oss idag!