Tuffare för funktionshindrade att skapa goda levnadsvanor

Bild enkäter11 - Tuffare för funktionshindrade att skapa goda levnadsvanor

Läs Region Örebros undersökning som visar att ungdomar med funktionshinder har svårare att få till goda levnadsvanor här!

Patienthusets konsulter står redo att ta sig an projekt för att förbättra både sjukas och funktionshindrades behov av goda levnadsvanor.

Följ och gilla oss gärna!
follow subscribe - Tuffare för funktionshindrade att skapa goda levnadsvanor
fbshare bck - Tuffare för funktionshindrade att skapa goda levnadsvanor
en US Tweet - Tuffare för funktionshindrade att skapa goda levnadsvanor