Hur får vi alla patienter att få lika digitala vårdservice?

vårdservice

Häromdagen presenterade Internetstiftelsen i Sverige, ISS, rapporten “Svenskarna och internet 2017”. I den finns varningssignaler att inte alla patienter får lika digitala vårdservice.

I rapporten kan man utläsa att de äldre har ökat sin användning av internet, nu använder 56% av alla över 76 år internet. Många äldre har svårt att följa med i den snabba digitala utvecklingen. Många försöker att lära sig men utvecklingen går för fort för att de ska hinna med.

Som en jämförelse så använder 100% av de yngre, mellan 18 och 25 år, internet dagligen.

Skapar ett utanförskap

För den enskilde skapas ett utanförskap då allt fler vårdinrättningar endast tillåter digital kommunikation och här drabbas de äldre hårt. Än så länge finns det möjlighet att ringa de flesta vårdcentraler per telefon men då måste den som ringer trycka in olika alternativ och det är det inte alla äldre som klarar av att göra det. Ofta är det anhöriga som får ringa till vårdcentralen åt den äldre. Men för de som inte har anhöriga som ringer så kan resultatet bli att den äldre inte får hjälp och att symptomen förvärras.

Ställer högre krav på fakta och service

De yngre ställer allt högre krav på hur den digitala kontakten med vårdinrättningar ska öka och de är också mer källkritiska till information som är publicerad på internet. Detta ställer ökade krav på vårdaktörer att leverera snabbare digitala tjänster med både mer information och riktig fakta.

Hur ger vi lika vårdservice till alla patienter?

Nu och i framtiden gäller det att få med alla, oavsett ålder, på den digitala utvecklingen” Men man måste också någonstans inse att alla inte kommer att kunna göra det. Det måste skapas alternativa lösningar för till exempel de äldre men även för andra grupper.

“- Behovet av digital kompetens blir allt viktigare. Vet du inte hur digitala tjänster fungerar är det svårt att vara helt delaktig i samhället”, säger Cia Bohlin, ansvarig chef för statistikområdet på Internetstiftelsen, IIS.

Detta är en stor utmaning både för samhället och för vårdaktörer i Sverige.

“- Det kommer att vara nödvändigt att ha patientmedverkan när man utvecklar olika digitala tjänster framöver”, säger Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset.

 

Fakta om rapporten “Svenskarna och internet”

“Svenskarna och internet” är en undersökning om svenskarnas internetanvändning och har genomförts sedan år 2000. Under 2018 fick 3.200 personer i åldrarna 12 – 102 år svarat på undersökningen. Det är Internetstiftelsen, IIS, som arbetar fram rapporten. Syftet är att bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet och digitala tjänster utvecklas i Sverige.

Följ och gilla oss gärna!