Vårt Advisory Board

Vårt Advisory Board (ledningsråd) kompletterar oss med kunskap, erfarenhet och expertis.

Ylva Nyhlen 1 200x300 - Advisory Board
Ylva Nyhlén
VD Sparring Partner Sweden AB


Ylva har ett extra fokus på helheten, både på mjuka och hårda värden.

Hon är en nyfiken civilekonom med master i kvalitets- & ledarskapsutveckling, organisationskonsult och samtalscoach i psykosyntes.

Med en bakgrund som revisor på EY och som administrativ chef och operations manager har hon en lång och gedigen av att arbeta med utveckling av organisation och verksamhet i ägarledda, ideella och noterade organisationer.
Ann Charlotte Beckman 683x1024 - Advisory Board
Ann-Charlotte Beckman
VD Make Science ABAnn-Charlotte är en nyfiken person som har förmågan att skapa strategier i tillväxtföretag inom hälsa och life science.

Hon har lång erfarenhet av ledarskap och att bygga upp digitala verksamheter inom hälso- och sjukvård såväl operativt som strategiskt. Var med och byggde upp Netdoktor som VD och delägare. Efter försäljning till Bonnier var hon med och byggde upp Bonnier Healthcare Sweden med Netdoktor som ett av fem bolag.

Verkar idag via “Make Science” som investerare, rådgivare och styrelseledamot för ägarledda bolag inom life science. Ett av dem är Visiba Care som är Nordens ledande plattform för e-hälsa där vårdgivare kan öppna egna digitala mottagningar. Har även över 10 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom olika roller inom sälj och marknadsföring. Senast som
ansvarig för lanseringen av Viagra i Sverige följt av en
roll i det Europeiska teamet.

Jörgen Gröhn - Advisory Board
Jörgen Gröhn
Tjänste- och produktutveckling


Jörgen ser alltid möjligheter framför hinder och har ett affärstänk där alla inblandade blir vinnare.

Han är utbildad marknadsekonom med fokus på sälj & marknad, verksamhetsstyrning och affärsledning.

Han har en lång erfarenhet av att arbeta med digital transformation. Sitt största intresse är inom hälso- och sjukvården med fokus på patientmedverkan-, säkerhet-, inflytande och ekonomiska mål. Med sina tidigare kunskaper inom IT & Telekomindustrin har han utvecklat många nya produkter och tjänster som skapat marknadsvärde och affärsnytta, samt arbetat upp ett brett nätverk. Jörgen har erfarenhet inom stat,
kommun och privata bolag.

Okänd man - Advisory Board
Vi söker en ny medlem av Advisory Board!

Vi söker dig som arbetar inom hälso- och sjukvården som läkare. 
Kontakta Maria Lindqvist, tel.070-288 80 54!