Vårt Advisory Board

Vårt Advisory Board (ledningsråd) kompletterar oss med kunskap, erfarenhet och expertis.

Ylva Nyhlen 1 200x300 - Advisory Board
Ylva Nyhlén
VD Sparring Partner Sweden AB


Ylva har ett extra fokus på helheten, både på mjuka och hårda värden.

Hon är en nyfiken civilekonom med master i kvalitets- & ledarskapsutveckling, organisationskonsult och samtalscoach i psykosyntes.

Med en bakgrund som revisor på EY och som administrativ chef och operations manager har hon en lång och gedigen av att arbeta med utveckling av organisation och verksamhet i ägarledda, ideella och noterade organisationer.
Jörgen Gröhn - Advisory Board
Jörgen Gröhn
Tjänste- och produktutveckling


Jörgen ser alltid möjligheter framför hinder och har ett affärstänk där alla inblandade blir vinnare.

Han är utbildad marknadsekonom med fokus på sälj & marknad, verksamhetsstyrning och affärsledning.

Han har en lång erfarenhet av att arbeta med digital transformation. Sitt största intresse är inom hälso- och sjukvården med fokus på patientmedverkan-, säkerhet-, inflytande och ekonomiska mål. Med sina tidigare kunskaper inom IT & Telekomindustrin har han utvecklat många nya produkter och tjänster som skapat marknadsvärde och affärsnytta, samt arbetat upp ett brett nätverk. Jörgen har erfarenhet inom stat,
kommun och privata bolag.

Okänd man - Advisory Board
Vi söker en ny medlem av Advisory Board!
Vi söker dig som arbetar inom hälso- och sjukvården som läkare. 
Kontakta Maria Lindqvist, tel.070-288 80 54!