Bristerna i sjukvården

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har lämnat sin årliga rapport om hur vården fungerar i Sverige till regeringen. Den visar på flera brister. Bristerna gör att många patienter inte får den hjälp som de behöver, att de själva får samordna sin vård och att det inte är så vanligt med personcentrering. Systemfel, enligt Patienthuset[…]