vårdservice

Hur får vi alla patienter att få lika digitala vårdservice?

Häromdagen presenterade Internetstiftelsen i Sverige, ISS, rapporten ”Svenskarna och internet 2017”. I den finns varningssignaler att inte alla patienter får lika digitala vårdservice. I rapporten kan man utläsa att de äldre har ökat sin användning av internet, nu använder 56% av alla över 76 år internet. Många äldre har svårt att följa med i den[…]