Vi erbjuder patientperspektivet till ditt utvecklingsprojekt

Detta erbjuder vi:

Kompetenscentrum patientperspektiv

Vi samlar erfarenheter och kunskap från Sveriges patienter! Vi har Sveriges största databas över vårdläget i Sverige – utifrån patientperspektiv!

Hälso- och sjukvårdsnätverk

Vi för alla aktörer samman för att diskutera fram lösningar av hinder i hälso- och sjukvården!

Utvecklingskonsulter

Vi tillför patientperspektivet till utvecklingen av vårdprodukter och vårdverksamhet.

Kontakta oss