Vi driver Hälso- och sjukvårdsnätverket

Detta erbjuder vi:

Kompetenscentrum patientperspektiv

Vi samlar erfarenheter och kunskap från Sveriges patienter! Vi har Sveriges största databas över vårdläget i Sverige – utifrån patientperspektiv!

Hälso- och sjukvårdsnätverk

Vi för alla aktörer samman för att diskutera fram lösningar av hinder i hälso- och sjukvården!

Kontakta oss!

Vaccinationsknappen

- visa dina patienter att du är vaccinerad. Ett samarbetsprojekt 2021.

Klicka på bilden för att läsa mer!

corona vaccinering